Digitalni urednik pogodb

Preprosto in centralizirano upravljanje pogodb. Predstavljajte si, da imate vse pogodbe na enem mestu. Varno shranjene s sledjo.

Kako imate vi urejene pogodbe?

S-Contract vam zagotovi:

1. Vam prilagojeno programsko opremo

  • Poskrbimo da temeljito spoznamo vaš proces delovanja in resnično razumemo vaše potrebe. Nato pripravimo natančen poslovni načrt ter začnemo projekt.
  • Oprema je urejena s klasifikacijskim načrtom vaše organizacije. Prilagojena na različne metapodatke, kot so vrste pogodb, stroškovno mesto in vrednost. Prilagodimo na primer dostop informacij in proces odobritve. Vaša vizija je naše vodilo.
  • Možna je dodatna integracija glede na orodja, ki jih že uporabljate.

 

2. Preglednost in učinkovitost

  • Vse pogodbe imate tako na enem mestu, digitalno. Izognete se neredu v pisarni. Razpršeno upravljanje s pogodbami škodi vaši organizaciji.
  • Zagotovite si urejen in pregleden arhiv vseh pogodb podjetja.
  • Enostavno je sodelovanje z ekipo in zunanjimi sodelavci.
  • Omogoča vam tudi pripravo raznih statistik in s tem boljši pogled nad celotnim poslovanjem.
  • Pogodbo imate vedno na dosegu roke, kar vam omogoča hitrejšo pripravo dopisov in pogodb za revizijo.

3. Enostaven podpis

  • Digitalni podpis? Le klik stran. Enostavno, hitro in zanesljivo.
  • Polnopravni digitalni podpis po standardu x.509 v skladu s PKI infrastrukturo.

4. Varnost na prvem mestu

  • Poskrbljeno za visoko stopnjo varnost. Pomembni podatki varno spravljeni, nič več v nevarnih rokah razpredelnic in omar.
   o Certificirano arhiviranje, za brezskrbno shranjevanje. Na vašem strežniku in v oblaku.

5. Profesionalnost

  • Opozorila pred zapadlostjo pogodbe in obvestila o drugih pomembnih rokih. Nič več zamujenih pogodbenih rokov.
  • S-Contract zagotavlja skladnost s predpisi.
  • Vašim strankam sporočite profesionalnost.

6. Dinamičnost

  • Rešitev je primerna za spreminjajoči se poslovni svet in zato vam omogoča konkurenčnost na trgu. Biti prilagodljivi v dinamičnem svetu je ključno za poslovno uspešnost.
  • Prilagodljivost brez programiranja, dodajanje in prilagajanje tudi kasneje, po potrebi.

Za več funkcionalnosti izpolnite formular.

Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

  Zaupajo nam:

   Upravljate lahko z različnimi vrstami pogodb. Med drugim s: pogodbami o zaposlitvi, pogodbami s podizvajalci, s strankami in partnerji, NDA in GDPR pogodbami. Vas zanima informacija glede specifičnih pogodb? Vprašajte nas tukaj (vstavi obrazec).

  Enostavna implementacija. Posebna namestitev ni potrebna in uporaba S-Contract je preprosta. Poleg tega vam ponujamo podporo in usposabljanje.

  Kadarkoli dostopajte do pogodb, ne glede na lokacijo vas in ostalih deležnikov. Enostavno dostopate prek strežnika.

   

  od 190 € na mesec

  Zavzemamo se za VARNO CENTRALIZIRANO in PREGLEDNO obvladovanje s pogodbami.

  Upravljate s pogodbami na različnih oddelkih in lokacijah?

  Nimate celostnega pregleda in ocene tveganja?

  Pomembne podatke še vedno hranite v razpredelnicah?

  Včasih zamudite pomembne roke?

   

  Stopite v stik, da vam pokažemo kako enostavno izboljšate celotni proces poslovanja z S-Contract.

  Vas zanima več? Želite demo? Imate vprašanje?

  Pišite nam. Kontaktirali vas bomo v čim krajšem možnem času.

  Galerija

  *Na voljo več jezikov. Primer je v nemščini.

  Preverite tudi ostale ShakeSpeare Software rešitve:

  S-Invoice

  Dokumentni sistem

  Vse rešitve

  Vas zanima več? Kontaktirajte nas!

  Vas zanima več? Želite demo? Imate vprašanje?

  Pišite nam. Kontaktirali vas bomo v čim krajšem možnem času.

  Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

   Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

    Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

     Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

      FINANCIAL SECTOR

      Digitalisation of processes in the financial sector

      Enter the digital age of banking with ShakeSpeare® Software, an innovative solution designed for modern financial institutions.

      • Instant access to all information speeds up decision-making processes and improves operational efficiency.
      • By automating routine processes, ShakeSpeare® gives you more time for more complex tasks.
      • Accurate preparation of financial documents reduces the potential for errors and improves operational compliance.
      • With a centralised archive and high security standards, it allows you to easily manage your documentation and securely store sensitive financial data.
      • It gives you visibility of your work processes and tracking of activities.
      • Many banks are already successfully using ShakeSpeare® for asset management, internal process automation, compliance management and integration with external data.

      HEALTH CARE

      Digitalisation of healthcare processes

      Step into the future of the healthcare industry with ShakeSpeare® Software, an innovative solution created for modern healthcare facilities.

      • ShakeSpeare® provides a central place to store and manage clinical pathways, allowing easy access to important data.
      • The ability to model and execute clinical pathways delivers structured and efficient processes within healthcare facilities.
      • ShakeSpeare® integrates into your existing systems, including CIS/HIS, LIMS and ERP environments, enabling seamless data flow.
      • ShakeSpeare® is a platform that specialises in the needs of the healthcare sector and supports clinical pathways and registries.
      • It increases the quality of treatments (the solution monitors various configurable indicators).
      • ShakeSpeare® has been tested in various countries and is proving to be a reliable partner in the digitisation of the healthcare sector.
      • Faster distribution of documentation, identification of bottlenecks and other functionalities help you reduce administrative costs.

       

      ShakeSpeare® is a key solution for healthcare institutions looking to improve operational efficiency and increase the quality of care.

      LAW

      Digitalisation of the law firm

      Enter a new era of legal practice with ShakeSpeare® Software, designed specifically for modern lawyers.

      • Intelligent Software for modern legal services developed in collaboration with legal professionals.
      • It gives you instant access to your documents, client data and reports.
      • By automating repetitive processes, your efficiency is increased.
      • You can prepare legal documents much faster and more accurately.
      • A centralised, user-friendly archive for easy management.
      • Security standards and integration with existing systems. Security is key when dealing with sensitive legal data.
      • Benefit from smart search and easy mobile use.
      • Choose transparency and workflow control

       

      ShakeSpeare® is your right hand in modern legal practice, enabling you to manage legal documents efficiently, providing you with security and bringing transparency to your legal office.

      Interested in more? Want a demo? Have a question?

      Write to us. We will contact you as soon as possible.

      PRAVO

      Digitalizacija pravne pisarne

      Vstopite v novo dobo pravne prakse z ShakeSpeare® Software, izdelanim posebej za sodobne pravnike.

      • Inteligentna Programska Oprema za sodobne pravne službe je razvita ob sodelovanju s pravniških strokovnjakov.
      • Omogoča vam takojšen dostop do dokumentov, podatkov vaših stran in poročil.
      • Z avtomatizacijo ponavljajočih postopkov je vaša učinkovitost višja.
      • Omogočena vam je mnogo hitrejša in bolj natančna priprava pravnih dokumentov.
      • Centraliziran, uporabniku prijazen arhiv za enostavno upravljanje.
      • Varnostni standardi in integracija z obstoječimi sistemi. Varnost je ključna, ko obravnavate z občutljivimi pravnimi podatki.
      • Izkoristite pametno iskanje in enostavno mobilno uporabo.
      • Izberite preglednost in nadzor delovnih procesov

      ShakeSpeare® je vaša desna roka v sodobni pravni praksi, ki vam omogoča učinkovito upravljanje s pravnimi dokumenti, vam zagotavlja varnost in prinaša preglednost v vašo pravno pisarno.

      ZDRAVSTVO

      Digitalizacija procesov v zdravstvu

       

      Stopite v prihodnost zdravstvene industrije z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne zdravstvene ustanove.

      • ShakeSpeare® zagotavlja centralno mesto za shranjevanje in upravljanje kliničnih poti, ki omogoča enostaven dostop do pomembnih podatkov.
      • Zmožnost modeliranja in izvajanja kliničnih poti prinaša strukturirane in učinkovite procese znotraj zdravstvenih ustanov.
      • ShakeSpeare® se integrira v vaše obstoječe sisteme, vključno z CIS/HIS, LIMS in ERP okolji, kar omogoča nemoten pretok podatkov.
      • ShakeSpeare® je platforma, ki je specializirana za potrebe zdravstvenega sektorja in podpira klinične poti in registre.
      • Poveča kvaliteto zdravljenj (rešitev spremlja različne nastavljive indikatorje).
      • ShakeSpeare® je preizkušen v različih državah in se izkazuje kot zanesljiv partner v digitalizaciji zdravstvenega sektorja.
      • Hitrejša distribucija dokumentacije, identifikacija ozkih grl in druge funkcionalnosti vam pomagajo zmanjšati administrativne stroške.

      ShakeSpeare® je ključna rešitev za zdravstvene ustanove, ki si želijo izboljšati operativno učinkovitost in povečati kvaliteto zdravstvene oskrbe.

      FINANČNI SEKTOR

      Digitalizacija procesov v finančnem sektorju

      Vstopite v digitalno dobo bančništva z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne finančne institucije.

      • Takojšen dostop do vseh informacij pospešuje odločitvene procese in izboljšuje operativno učinkovitost.
      • Z avtomatizacijo rutinskih postopkov vam ShakeSpeare® omogoči več časa za bolj kompleksna opravila.
      • Natančna priprava finančnih dokumentov zmanjšuje možnost napak ter izboljšuje skladnost poslovanja.
      • S centraliziranim arhivom in visokimi varnostnimi standardi vam omogoča enostavno upravljanje dokumentacije in varno hranjenje občutljivih finančnih podatkov.
      • Prinaša vam preglednost nad delovnimi procesi in sledenje aktivnostim.
      • Številne banke že uspešno uporabljajo ShakeSpeare® za obvladovanje sredstev, avtomatizacijo internih procesov, upravljanje s skladnostjo in integracijo z zunanjimi podatki.