Skupina Žejn

 

Žejn Group združuje podjetje ŽEJN d.o.o. (programske in spletne rešitve), podjetje PartIT d.o.o. (visoko tehnološke rešitve), ter podjetje 42DBS GmbH (hčerinsko podjetje v Minhnu).


Podjetje Žejn d.o.o., ustanovljen leta 1993.
Podjetje PartIT d.o.o., ustanovljena leta 2014.
42DBS GmbH, kot hibridno hčerinsko podjetje v Minhnu, pa je bilo ustanovljneno leta 2017.

Vizija:

V skupini ŽEJN menimo, da lahko s pravilno uporabo sodobnih tehnologij dosežemo enako ali celo boljšo delovno učinkovitost s samo 5 – 6 delovnimi urami dnevno. Skupina ŽEJN je na poti, da postane globalni vodja pri vključevanju robotizacije pisarniškega dela z izdelkom ShakeSpeare® ™. ShakeSpeare® ™ bo postal globalni sinonim za načrtovanje, izvajanje in sledenje poslovnih procesov v pravnih, zdravstvenih, proizvodnih, finančnih in drugih panogah.

Misija:

Naša misija je postati vodilno podjetje na svetovni ravni v digitalizaciji pisarniških storitev organizacij. Posvečamo se oskrbi prebivalstva s programskimi orodji, ki posameznikom omogočajo, da se osredotočijo na razvoj svoje kariere in dodajo vrednost svojemu delu. Naša orodja so zasnovana za optimizacijo delovnega časa posameznikov, kar jim pomaga učinkovito obvladovati vsakodnevne delovne naloge. S tem želimo prispevati k splošnemu napredku in zadovoljstvu posameznikov ter organizacij.

Vodijo nas naslednje vrednote:

Spoštovanje

Profesionalizem

Pozitivnost

Odgovornost

Predanost

Kakovost

Certifikacijska hiša Bureau Veritas, d.o.o., je 8.5.2023 presojala naše interne poslovne procese in presodila, da snovanje, razvoj, implementacija, integracija ter vzdrževanje lastnih programskih rešitev ter programskih rešitev po meri naročnika izvajamo skladno z ISO 9001:2015.

Veseli in ponosni smo, da smo z našimi poslovnimi procesi tudi formalno potrdili zavzetost h kakovosti.

S certifikatom ISO 9001 naša organizacija dokazuje zavezanost kakovosti in zadovoljstvu odjemalcev.

Okolje

Žejn Group skrbi za okolje, tako, da ustvarja programske rešitve, ki pomagajo organizacijam digitalizirati svoje procese. ShakeSpeare® Software omogoča zmanjšanje papirnega poslovanja, kar zmanjšuje porabo naravnih virov. Trajnostni pristop je vgrajen v naše produkte in način poslovanja. Verjamemo, da lahko tehnologija prispeva k boljši prihodnosti.

 

Družba Žejn d.o.o. je bila osnovana leta 1993 in šteje čez 45 sodelavk in sodelavcev. Skupaj s partnerji šteje več kot 100 strokovnjakov, ki vsak dan izboljšuje ShakeSpeare®.

Ekipa

Ernest Žejn

CEO

Ernest je serijski podjetnik in investitor, ki deluje globalno. V prvi vrsti pa je vodja, ki s svojim širokim znanjem ne le vodi ekipo do uspešnih zgodb, temveč si zastavlja tudi brezkompromisni osebni cilj: opolnomočiti vsakega posameznika do najvišjega potenciala. Kot strasten ambasador vzdržnostnega vodenja (angl. »Sustainable Management«) skozi profesionalnost in zavezanost k visokokakovostnim produktom, Ernest vedno sledi dobrim praksam, ki koristijo tako organizaciji, strankam, kot tudi širšemu okolju. S svojim bogatim znanjem ekipo usmerja k inovativnim rešitvam ter zagotavlja trajnostno rast.

Aleksander Žejn

CTO

Aleksander je pravi mojster analize in izvedbe na področju informacijske tehnologije. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami vodi tehnološko ekipo k neprestanemu razvoju in implementaciji inovativnih rešitev. Njegova natančnost in analitičnost zagotavljata, da so tehnološke rešitve učinkovite in zanesljive. Hkrati pa njegova topla in šaljiva narava prispeva k prijetnemu delovnemu okolju. Aleksander je tisti, ki z lahkotnostjo premika meje tehnoloških izzivov.

Martina Posušen

CPO

Martina ne le vodi projektno ekipo, temveč je tudi prava mojstrica usklajevanja želja in zmogljivosti. Njena sposobnost uspešnega usklajevanja omogoča, da vsak projekt izpeljemo s slogom in učinkovitostjo. Je strokovnjakinja v agilnosti, kar ji omogoča, da zagotovi, da naše stranke vedno prejmejo najboljše. Martina je gonilna sila, ki vodi ekipo do vrhunskih rezultatov.

Jan Baksa Lesjak

Izvršni direktor

Jan s svojimi izjemnimi vodstvenimi sposobnostmi usmerja nemško ekipo podjetja 42DBS GmbH v Münchnu. Prinaša 14 let izkušenj v globalnem podjetju, ki je eno od dveh vodilnih globalnih korporacij v segmentu TIC (Testing, Inspection and certification services). Med drugim ima izkušnje iz mednarodnega poslovanja med Azijo, Evropo ter ZDA, njegova glavna zadolžitev pa je vzpostavitev prisotnosti in poslovanja na trgih DACH v EU za Zejn Group ter skaliranje poslovanja in operacij na globalni nivo.

Kariera

Skupino ŽEJN sestavlja mednarodna ekipa sodelavcev, ki vsakodnevno gradi sistem ShakeSpeare® in druge zgodbe. K uspehom nas vodijo nas naslednje vrednote: spoštovanje, profesionalizem, pozitivnost, odgovornost in predanost.

Ekipa se širi. Preveri spodnja delovna mesta ali nam pošlji sporočilo na info@zejn.com, v kolikor te zanima sodelovanje.

 

Išče se timski igralec – Razvijalec/Razvijalka

Išče se osprednji igralec – Junior prodajni predstavnik/predstavnica

Vas zanima več? Kontaktirajte nas!

Vas zanima več? Želite demo? Imate vprašanje?

Pišite nam. Kontaktirali vas bomo v čim krajšem možnem času.

Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

  Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

   Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

    Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

     FINANCIAL SECTOR

     Digitalisation of processes in the financial sector

     Enter the digital age of banking with ShakeSpeare® Software, an innovative solution designed for modern financial institutions.

     • Instant access to all information speeds up decision-making processes and improves operational efficiency.
     • By automating routine processes, ShakeSpeare® gives you more time for more complex tasks.
     • Accurate preparation of financial documents reduces the potential for errors and improves operational compliance.
     • With a centralised archive and high security standards, it allows you to easily manage your documentation and securely store sensitive financial data.
     • It gives you visibility of your work processes and tracking of activities.
     • Many banks are already successfully using ShakeSpeare® for asset management, internal process automation, compliance management and integration with external data.

     HEALTH CARE

     Digitalisation of healthcare processes

     Step into the future of the healthcare industry with ShakeSpeare® Software, an innovative solution created for modern healthcare facilities.

     • ShakeSpeare® provides a central place to store and manage clinical pathways, allowing easy access to important data.
     • The ability to model and execute clinical pathways delivers structured and efficient processes within healthcare facilities.
     • ShakeSpeare® integrates into your existing systems, including CIS/HIS, LIMS and ERP environments, enabling seamless data flow.
     • ShakeSpeare® is a platform that specialises in the needs of the healthcare sector and supports clinical pathways and registries.
     • It increases the quality of treatments (the solution monitors various configurable indicators).
     • ShakeSpeare® has been tested in various countries and is proving to be a reliable partner in the digitisation of the healthcare sector.
     • Faster distribution of documentation, identification of bottlenecks and other functionalities help you reduce administrative costs.

      

     ShakeSpeare® is a key solution for healthcare institutions looking to improve operational efficiency and increase the quality of care.

     LAW

     Digitalisation of the law firm

     Enter a new era of legal practice with ShakeSpeare® Software, designed specifically for modern lawyers.

     • Intelligent Software for modern legal services developed in collaboration with legal professionals.
     • It gives you instant access to your documents, client data and reports.
     • By automating repetitive processes, your efficiency is increased.
     • You can prepare legal documents much faster and more accurately.
     • A centralised, user-friendly archive for easy management.
     • Security standards and integration with existing systems. Security is key when dealing with sensitive legal data.
     • Benefit from smart search and easy mobile use.
     • Choose transparency and workflow control

      

     ShakeSpeare® is your right hand in modern legal practice, enabling you to manage legal documents efficiently, providing you with security and bringing transparency to your legal office.

     Interested in more? Want a demo? Have a question?

     Write to us. We will contact you as soon as possible.

     PRAVO

     Digitalizacija pravne pisarne

     Vstopite v novo dobo pravne prakse z ShakeSpeare® Software, izdelanim posebej za sodobne pravnike.

     • Inteligentna Programska Oprema za sodobne pravne službe je razvita ob sodelovanju s pravniških strokovnjakov.
     • Omogoča vam takojšen dostop do dokumentov, podatkov vaših stran in poročil.
     • Z avtomatizacijo ponavljajočih postopkov je vaša učinkovitost višja.
     • Omogočena vam je mnogo hitrejša in bolj natančna priprava pravnih dokumentov.
     • Centraliziran, uporabniku prijazen arhiv za enostavno upravljanje.
     • Varnostni standardi in integracija z obstoječimi sistemi. Varnost je ključna, ko obravnavate z občutljivimi pravnimi podatki.
     • Izkoristite pametno iskanje in enostavno mobilno uporabo.
     • Izberite preglednost in nadzor delovnih procesov

     ShakeSpeare® je vaša desna roka v sodobni pravni praksi, ki vam omogoča učinkovito upravljanje s pravnimi dokumenti, vam zagotavlja varnost in prinaša preglednost v vašo pravno pisarno.

     ZDRAVSTVO

     Digitalizacija procesov v zdravstvu

      

     Stopite v prihodnost zdravstvene industrije z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne zdravstvene ustanove.

     • ShakeSpeare® zagotavlja centralno mesto za shranjevanje in upravljanje kliničnih poti, ki omogoča enostaven dostop do pomembnih podatkov.
     • Zmožnost modeliranja in izvajanja kliničnih poti prinaša strukturirane in učinkovite procese znotraj zdravstvenih ustanov.
     • ShakeSpeare® se integrira v vaše obstoječe sisteme, vključno z CIS/HIS, LIMS in ERP okolji, kar omogoča nemoten pretok podatkov.
     • ShakeSpeare® je platforma, ki je specializirana za potrebe zdravstvenega sektorja in podpira klinične poti in registre.
     • Poveča kvaliteto zdravljenj (rešitev spremlja različne nastavljive indikatorje).
     • ShakeSpeare® je preizkušen v različih državah in se izkazuje kot zanesljiv partner v digitalizaciji zdravstvenega sektorja.
     • Hitrejša distribucija dokumentacije, identifikacija ozkih grl in druge funkcionalnosti vam pomagajo zmanjšati administrativne stroške.

     ShakeSpeare® je ključna rešitev za zdravstvene ustanove, ki si želijo izboljšati operativno učinkovitost in povečati kvaliteto zdravstvene oskrbe.

     FINANČNI SEKTOR

     Digitalizacija procesov v finančnem sektorju

     Vstopite v digitalno dobo bančništva z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne finančne institucije.

     • Takojšen dostop do vseh informacij pospešuje odločitvene procese in izboljšuje operativno učinkovitost.
     • Z avtomatizacijo rutinskih postopkov vam ShakeSpeare® omogoči več časa za bolj kompleksna opravila.
     • Natančna priprava finančnih dokumentov zmanjšuje možnost napak ter izboljšuje skladnost poslovanja.
     • S centraliziranim arhivom in visokimi varnostnimi standardi vam omogoča enostavno upravljanje dokumentacije in varno hranjenje občutljivih finančnih podatkov.
     • Prinaša vam preglednost nad delovnimi procesi in sledenje aktivnostim.
     • Številne banke že uspešno uporabljajo ShakeSpeare® za obvladovanje sredstev, avtomatizacijo internih procesov, upravljanje s skladnostjo in integracijo z zunanjimi podatki.