Izdelava spletnih strani

Naredite želeni prvi vtis na spletu. Pritegnite kupce. Omogočite rast.

Če želite izstopati v digitalnem svetu, potrebujete premišljeno izdelano spletno stran. Indexed ekipo sestavljamo mojstri digitalnega sveta. Naš pristop temelji na strokovnosti, osebnem pristopu in tehnični odličnosti.

Zakaj Potrebujete Spletno Stran?

Spletna stran deluje kot vaša digitalna vizitka, kjer predstavite storitve, izdelke in vaše vrednote. Dosežete želeno občinstvo in se približate bodočim kupcem.

Smo strokovnjaki za načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje spletnih strani ter oglaševalskih kampanj.

Naše prednosti:

 • Ponujamo več kot izdelavo spletne strani. Naša ekipa marketing strokovnjakov, oblikovalcev in tehničnih gurujev združuje moči, da vam zagotovi celotno digitalno prisotnost.
 • Hitra in funkcionalna spletna stran je ključ do uspeha. Zagotavljamo vam nenehno tehnično podporo za nemoteno delovanje.
 • Vsako spletno stran oblikujemo po vaših željah, od vizualnega do funkcionalnega vidika.
 • Prepoznavnost na spletu je ključna. Ponujamo vam SEO optimizacijo vaše spletne strani in tako poskrbimo, da vas najdejo pravi ljudje.
 • Stopnja sodelovanja in vpletenosti po vaših željah.

Spletno stran prilagodimo vaši CGP (celostni grafični podobi), če jo imate ali pa jo ustvarimo z vami.

 • Po želji za vas uredimo spletno gostovanje, nastavitve domen, spletnih obrazcev, itd.
 • Optimiziramo delovanje spletne strani za mobilne naprave in poskrbimo za optimizacijo prikazovanja (ang: performance optimization).
 • Izdelamo grafiko.

Pri delu uporabljamo Chat GPT 4.0, ki omogoča hitrejše in bolj učinkovito delo v segmentu online marketinga, znanja pri uporabi generativne umetne inteligence redno izpopolnjujemo.

Marketing storitve ekipe Indexed

 • Nastavitev naslednjih profilov, svetovanje o uporabi za pridobivanje strank ter vodenje profilov:
  • Google
  • my Business
  • Google Analytics
  • Google Search Console
  • Google Ads
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
 • Priprava organskih objav na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram, LinkedIn). Grafika, video vsebina, besedilo.
 • Priprava, izvedba, svetovanje ter vodenje oglaševalskih kampanj na Google Ads.
 • Priprava, izvedba, svetovanje ter vodenje oglaševalskih kampanj na Socialnih Omrežjih (Instagram, Facebook, LinkedIn).
 • Vzpostavitev sledenja in konverzij z orodji Google Tag Manager in Google Analytics.
 • Analiza ključnih besed.
 • Priprava marketinških besedil za spletno stran in ostalo, priprava PR besedil in člankov.
 • SEO (Optimizacija prikazovanja spletnih strani.). Gradnje backlink-ov (povratnih povezav.)
 • Več po dogovoru

Web development storitve ekipe Indexed

 • Postavitev WordPress spletnih strani
 • Gradnja strani v Elementor block editor-ju
 • Izdelava WordPress teme prek Elementor vtičnika
 • Izdelava vizualne podobe spletne strani, ki izraža vizijo podjetja
 • Izdelava vizualne podobe spletne strani, ki je prilagojena na obstoječi CGP
 • Redno vzdrževanje spletne strani
 • HTML in CSS prilagoditve po potrebi
 • Skrb za visoko konkurenčni nivo hitrosti spletne strani in zanesljivo stabilnost delovanja
 • Upravljanje in izelava e-mail računov prek cPanel platforme
 • Upravljanje in izelava e-mail računov prek cPanel platforme
 • DMARC nastavitve domene prek platforme cPanel in splošno urejanje DNS nastavitev
 • Migracije domen in spletnih strani
 • Upravljanje SMTP mail nastavitev za bolj efektivno doseganje zainteresiranih obiskovalcev prek spletnih obrazcev
 • Raziskovanje in odpravljanje napak na obstoječih spletnih straneh z nezadovoljivim delovanjem
 • Tehnično svetovanje na področju web developmenta

Za izdelavo spletne strani uporabljamo platformo WordPress.

Zakaj WordPress?

WordPress ni le orodje, temveč celoten ekosistem, ki ponuja neskončne možnosti. Kot odprtokoden sistem omogoča prilagoditve, razširitve in enostavno upravljanje.

 • Prilagodljivost in Razširitve: Vsestranske prilagoditve s pomočjo vtičnikov, ki obogatijo vašo spletno stran.
 • Enostavnejše Marketing Aktivnosti: Učinkovito izvajanje SEO optimizacije in E-mail marketinga za doseganje ciljne publike.
 • Varnost in Stabilnost: Redne posodobitve zagotavljajo varnost, strežniška infrastruktura pa stabilnost delovanja.

Specializirani pa smo za urejevalnik Elementor.

Indexed storitve v sklopu grafičnega oblikovanja

 • Grafično oblikovanje v vektorskem in rasterskem formatu
 • Izdelava logotipov
 • Postavitev ali sprememba CGP (celostne grafične podobe)
 • Izdelava vizitk, letakov, rollup-ov, ipd. v formatu za tisk
 • Konvertiranje grafičnih dokumentov
 • Optimizacija slik za prikazovanje na internetu
 • Izdelava PDF dokumentov po meri z visoko grafično zahtevnostjo in implementacijo interaktivnih elementov (gumbi, linki, ipd.)
 • Tehnično svetovanje na področju grafičnega oblikovanja

Ponudba

 • Osnovni paket: spetna vizitka
 • Spletni projekt: po dogovoru
 • Grafični projekt: po dogovoru

Niste prepričani, kje začeti? Brezplačen prvi posvet vam omogoča, da spoznate našo ekipo in se pogovorite o vaših željah. Vodimo vas skozi vprašalnik, kjer spoznamo vaše želje in potrebe, ter vam svetujemo iz naših izkušenj.

Še vedno oklevate glede postavitve spletne strani? Razmislek o tem, ali je to korak v pravo smer, se zaključi z odločnim “da”. Spletna stran je ključnega pomena za vsako podjetje, ki želi uspešno poslovati v digitalni dobi.

Vse od preprostih do kompleksnih spletnih strani.

Spletne strani lahko povežemo z ABBYY rešitvami (data capture in OCR) ter ShakeSpeare Software® platformo (obdelava povpraševanj, delno celostno avtomatizirana izdelava rezultatov za naročnike, kot so poročila, mnenja, razni pisni dokumenti, itd. v segmentu storitvenih dejavnosti svetovanja in drugo.). Za več informacij stopite v stik.

Spoznavni pogovor je brezplačen, saj želimo, da ste prepričani, da smo strokovnjaki ekipe Indexed pravi za vas. Želimo vam pomagati zgraditi močno digitalno prisotnost.

Pišite nam. Kontaktirali vas bomo v čim krajšem možnem času.

Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

  Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

   Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

    Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

     FINANCIAL SECTOR

     Digitalisation of processes in the financial sector

     Enter the digital age of banking with ShakeSpeare® Software, an innovative solution designed for modern financial institutions.

     • Instant access to all information speeds up decision-making processes and improves operational efficiency.
     • By automating routine processes, ShakeSpeare® gives you more time for more complex tasks.
     • Accurate preparation of financial documents reduces the potential for errors and improves operational compliance.
     • With a centralised archive and high security standards, it allows you to easily manage your documentation and securely store sensitive financial data.
     • It gives you visibility of your work processes and tracking of activities.
     • Many banks are already successfully using ShakeSpeare® for asset management, internal process automation, compliance management and integration with external data.

     HEALTH CARE

     Digitalisation of healthcare processes

     Step into the future of the healthcare industry with ShakeSpeare® Software, an innovative solution created for modern healthcare facilities.

     • ShakeSpeare® provides a central place to store and manage clinical pathways, allowing easy access to important data.
     • The ability to model and execute clinical pathways delivers structured and efficient processes within healthcare facilities.
     • ShakeSpeare® integrates into your existing systems, including CIS/HIS, LIMS and ERP environments, enabling seamless data flow.
     • ShakeSpeare® is a platform that specialises in the needs of the healthcare sector and supports clinical pathways and registries.
     • It increases the quality of treatments (the solution monitors various configurable indicators).
     • ShakeSpeare® has been tested in various countries and is proving to be a reliable partner in the digitisation of the healthcare sector.
     • Faster distribution of documentation, identification of bottlenecks and other functionalities help you reduce administrative costs.

      

     ShakeSpeare® is a key solution for healthcare institutions looking to improve operational efficiency and increase the quality of care.

     LAW

     Digitalisation of the law firm

     Enter a new era of legal practice with ShakeSpeare® Software, designed specifically for modern lawyers.

     • Intelligent Software for modern legal services developed in collaboration with legal professionals.
     • It gives you instant access to your documents, client data and reports.
     • By automating repetitive processes, your efficiency is increased.
     • You can prepare legal documents much faster and more accurately.
     • A centralised, user-friendly archive for easy management.
     • Security standards and integration with existing systems. Security is key when dealing with sensitive legal data.
     • Benefit from smart search and easy mobile use.
     • Choose transparency and workflow control

      

     ShakeSpeare® is your right hand in modern legal practice, enabling you to manage legal documents efficiently, providing you with security and bringing transparency to your legal office.

     Interested in more? Want a demo? Have a question?

     Write to us. We will contact you as soon as possible.

     PRAVO

     Digitalizacija pravne pisarne

     Vstopite v novo dobo pravne prakse z ShakeSpeare® Software, izdelanim posebej za sodobne pravnike.

     • Inteligentna Programska Oprema za sodobne pravne službe je razvita ob sodelovanju s pravniških strokovnjakov.
     • Omogoča vam takojšen dostop do dokumentov, podatkov vaših stran in poročil.
     • Z avtomatizacijo ponavljajočih postopkov je vaša učinkovitost višja.
     • Omogočena vam je mnogo hitrejša in bolj natančna priprava pravnih dokumentov.
     • Centraliziran, uporabniku prijazen arhiv za enostavno upravljanje.
     • Varnostni standardi in integracija z obstoječimi sistemi. Varnost je ključna, ko obravnavate z občutljivimi pravnimi podatki.
     • Izkoristite pametno iskanje in enostavno mobilno uporabo.
     • Izberite preglednost in nadzor delovnih procesov

     ShakeSpeare® je vaša desna roka v sodobni pravni praksi, ki vam omogoča učinkovito upravljanje s pravnimi dokumenti, vam zagotavlja varnost in prinaša preglednost v vašo pravno pisarno.

     ZDRAVSTVO

     Digitalizacija procesov v zdravstvu

      

     Stopite v prihodnost zdravstvene industrije z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne zdravstvene ustanove.

     • ShakeSpeare® zagotavlja centralno mesto za shranjevanje in upravljanje kliničnih poti, ki omogoča enostaven dostop do pomembnih podatkov.
     • Zmožnost modeliranja in izvajanja kliničnih poti prinaša strukturirane in učinkovite procese znotraj zdravstvenih ustanov.
     • ShakeSpeare® se integrira v vaše obstoječe sisteme, vključno z CIS/HIS, LIMS in ERP okolji, kar omogoča nemoten pretok podatkov.
     • ShakeSpeare® je platforma, ki je specializirana za potrebe zdravstvenega sektorja in podpira klinične poti in registre.
     • Poveča kvaliteto zdravljenj (rešitev spremlja različne nastavljive indikatorje).
     • ShakeSpeare® je preizkušen v različih državah in se izkazuje kot zanesljiv partner v digitalizaciji zdravstvenega sektorja.
     • Hitrejša distribucija dokumentacije, identifikacija ozkih grl in druge funkcionalnosti vam pomagajo zmanjšati administrativne stroške.

     ShakeSpeare® je ključna rešitev za zdravstvene ustanove, ki si želijo izboljšati operativno učinkovitost in povečati kvaliteto zdravstvene oskrbe.

     FINANČNI SEKTOR

     Digitalizacija procesov v finančnem sektorju

     Vstopite v digitalno dobo bančništva z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne finančne institucije.

     • Takojšen dostop do vseh informacij pospešuje odločitvene procese in izboljšuje operativno učinkovitost.
     • Z avtomatizacijo rutinskih postopkov vam ShakeSpeare® omogoči več časa za bolj kompleksna opravila.
     • Natančna priprava finančnih dokumentov zmanjšuje možnost napak ter izboljšuje skladnost poslovanja.
     • S centraliziranim arhivom in visokimi varnostnimi standardi vam omogoča enostavno upravljanje dokumentacije in varno hranjenje občutljivih finančnih podatkov.
     • Prinaša vam preglednost nad delovnimi procesi in sledenje aktivnostim.
     • Številne banke že uspešno uporabljajo ShakeSpeare® za obvladovanje sredstev, avtomatizacijo internih procesov, upravljanje s skladnostjo in integracijo z zunanjimi podatki.

     Vas zanima več? Želite demo? Imate vprašanje?

     Pišite nam. Kontaktirali vas bomo v čim krajšem možnem času.