ŽEJN je uradni ponudnik ABBYY OCR tehnologije

Družba Žejn d.o.o. je partner podjetja ABBYY, ki je eno od globalno vodilnih podjetij na področju OCR (Optical Character Recognition) – prepoznave besedila ter Data Capture (zajem informacij iz dokumentov).

Na Slovenskem in tujem trgu ponujamo licence za naslednje ABBYY programske rešitve:

 • ABBYY FineReader
 • ABBYY Vantage
 • ABBYY FlexiCapture

 

Ste podjetje, ki se zanima za integracijo OCR in DATA CAPTURE tehnologije za obdelavo dokumentacije in zmanjšanje administrativnega dela v organizaciji?

 

Pomagamo vam pri nastavitvah programske opreme, namestitvi ter uporabi. Poleg tega vam svetujemo pri izbiri primerne licence.

Omogoča vam zajem in spremljanje vseh vaših računov, računalniško prepoznavo podatkov namesto zamudnega ročnega pretipkavanja, enostavno podpisovanje računov, avtomatska plačila računov in še mnogo več.

ABBYY vam zagotovi:

 • Manj zamudne administracije.
 • Hitrejša nabava z manj napakami in večjo preglednostjo.
 • Kvalitetnejše storitve za vaše stranke in hitrejši delovni procesi.
 • Možnost, da naredite več z manj, kar omogoča vašo poslovno rast.

 

Več o ABBYY

ABBYY: je vodilno podjetje v razvoju umetne inteligence za prepoznavo dokumentov in zajem podatkov (OCR/ICR) s 198 podprtimi jeziki. Na razvoju tehnologij sodeluje več kot 1000 inženirjev, ki skrbijo, da je tehnološka brezhibnost in zanesljivost na prvem mestu, kar potrjuje nepregledno število strank in nagrad po celem svetu.

 

ABBYY tehnologija:

 

 • Več kot 200 nagrad.
 • Najbolj dovršena ICR/OCR oprema.
 • Prilagojena za vse vrste računalniških arhitektur.
 • Zmanjša vam stroške vnosa podatkov za več kot 50%.
 • Lahka, hitra integracija.
 • Robustni vmesniki z lokalno podporo.
 • Tehnična brezhibnost.

 

ABBYY je izjemno inteligentna, zanesljiva programska oprema za procesiranje, klasifikacijo in prepoznavo vseh vrst obrazcev. Omogoča vam, da skozi en vmesnik nadzorujete in upravljate z avtomatizacijo in pretvorbo obrazcev in dokumentov, različnih struktur in kompleksnosti v uporabne in dostopne podatke, pripravljene za uvoz v svoje poslovne aplikacije in podatkovne zbirke.

Robustna, močna in še vedno preprosta OCR rešitev je namenjena pretvorbi velikih količin dokumentacije po oddelkih podjetij in organizacij. Lahko se uporablja kot samostojna aplikacija ali pa je integrirana z vašim DMS, ERP in arhivskim sistemom. Primerena je za srednja in velika podjetja.

Nič več človeških napak in izgubljenih dokumentov. Stopite v stik in izvedite več o ABBYY tehnologiji.

Vas zanima več? Želite demo? Imate vprašanje?

Pišite nam. Kontaktirali vas bomo v čim krajšem možnem času.

Vas zanima več? Želite demo? Imate vprašanje?

Pišite nam. Kontaktirali vas bomo v čim krajšem možnem času.

Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

  Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

   Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

    Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

     FINANCIAL SECTOR

     Digitalisation of processes in the financial sector

     Enter the digital age of banking with ShakeSpeare® Software, an innovative solution designed for modern financial institutions.

     • Instant access to all information speeds up decision-making processes and improves operational efficiency.
     • By automating routine processes, ShakeSpeare® gives you more time for more complex tasks.
     • Accurate preparation of financial documents reduces the potential for errors and improves operational compliance.
     • With a centralised archive and high security standards, it allows you to easily manage your documentation and securely store sensitive financial data.
     • It gives you visibility of your work processes and tracking of activities.
     • Many banks are already successfully using ShakeSpeare® for asset management, internal process automation, compliance management and integration with external data.

     HEALTH CARE

     Digitalisation of healthcare processes

     Step into the future of the healthcare industry with ShakeSpeare® Software, an innovative solution created for modern healthcare facilities.

     • ShakeSpeare® provides a central place to store and manage clinical pathways, allowing easy access to important data.
     • The ability to model and execute clinical pathways delivers structured and efficient processes within healthcare facilities.
     • ShakeSpeare® integrates into your existing systems, including CIS/HIS, LIMS and ERP environments, enabling seamless data flow.
     • ShakeSpeare® is a platform that specialises in the needs of the healthcare sector and supports clinical pathways and registries.
     • It increases the quality of treatments (the solution monitors various configurable indicators).
     • ShakeSpeare® has been tested in various countries and is proving to be a reliable partner in the digitisation of the healthcare sector.
     • Faster distribution of documentation, identification of bottlenecks and other functionalities help you reduce administrative costs.

      

     ShakeSpeare® is a key solution for healthcare institutions looking to improve operational efficiency and increase the quality of care.

     LAW

     Digitalisation of the law firm

     Enter a new era of legal practice with ShakeSpeare® Software, designed specifically for modern lawyers.

     • Intelligent Software for modern legal services developed in collaboration with legal professionals.
     • It gives you instant access to your documents, client data and reports.
     • By automating repetitive processes, your efficiency is increased.
     • You can prepare legal documents much faster and more accurately.
     • A centralised, user-friendly archive for easy management.
     • Security standards and integration with existing systems. Security is key when dealing with sensitive legal data.
     • Benefit from smart search and easy mobile use.
     • Choose transparency and workflow control

      

     ShakeSpeare® is your right hand in modern legal practice, enabling you to manage legal documents efficiently, providing you with security and bringing transparency to your legal office.

     Interested in more? Want a demo? Have a question?

     Write to us. We will contact you as soon as possible.

     PRAVO

     Digitalizacija pravne pisarne

     Vstopite v novo dobo pravne prakse z ShakeSpeare® Software, izdelanim posebej za sodobne pravnike.

     • Inteligentna Programska Oprema za sodobne pravne službe je razvita ob sodelovanju s pravniških strokovnjakov.
     • Omogoča vam takojšen dostop do dokumentov, podatkov vaših stran in poročil.
     • Z avtomatizacijo ponavljajočih postopkov je vaša učinkovitost višja.
     • Omogočena vam je mnogo hitrejša in bolj natančna priprava pravnih dokumentov.
     • Centraliziran, uporabniku prijazen arhiv za enostavno upravljanje.
     • Varnostni standardi in integracija z obstoječimi sistemi. Varnost je ključna, ko obravnavate z občutljivimi pravnimi podatki.
     • Izkoristite pametno iskanje in enostavno mobilno uporabo.
     • Izberite preglednost in nadzor delovnih procesov

     ShakeSpeare® je vaša desna roka v sodobni pravni praksi, ki vam omogoča učinkovito upravljanje s pravnimi dokumenti, vam zagotavlja varnost in prinaša preglednost v vašo pravno pisarno.

     ZDRAVSTVO

     Digitalizacija procesov v zdravstvu

      

     Stopite v prihodnost zdravstvene industrije z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne zdravstvene ustanove.

     • ShakeSpeare® zagotavlja centralno mesto za shranjevanje in upravljanje kliničnih poti, ki omogoča enostaven dostop do pomembnih podatkov.
     • Zmožnost modeliranja in izvajanja kliničnih poti prinaša strukturirane in učinkovite procese znotraj zdravstvenih ustanov.
     • ShakeSpeare® se integrira v vaše obstoječe sisteme, vključno z CIS/HIS, LIMS in ERP okolji, kar omogoča nemoten pretok podatkov.
     • ShakeSpeare® je platforma, ki je specializirana za potrebe zdravstvenega sektorja in podpira klinične poti in registre.
     • Poveča kvaliteto zdravljenj (rešitev spremlja različne nastavljive indikatorje).
     • ShakeSpeare® je preizkušen v različih državah in se izkazuje kot zanesljiv partner v digitalizaciji zdravstvenega sektorja.
     • Hitrejša distribucija dokumentacije, identifikacija ozkih grl in druge funkcionalnosti vam pomagajo zmanjšati administrativne stroške.

     ShakeSpeare® je ključna rešitev za zdravstvene ustanove, ki si želijo izboljšati operativno učinkovitost in povečati kvaliteto zdravstvene oskrbe.

     FINANČNI SEKTOR

     Digitalizacija procesov v finančnem sektorju

     Vstopite v digitalno dobo bančništva z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne finančne institucije.

     • Takojšen dostop do vseh informacij pospešuje odločitvene procese in izboljšuje operativno učinkovitost.
     • Z avtomatizacijo rutinskih postopkov vam ShakeSpeare® omogoči več časa za bolj kompleksna opravila.
     • Natančna priprava finančnih dokumentov zmanjšuje možnost napak ter izboljšuje skladnost poslovanja.
     • S centraliziranim arhivom in visokimi varnostnimi standardi vam omogoča enostavno upravljanje dokumentacije in varno hranjenje občutljivih finančnih podatkov.
     • Prinaša vam preglednost nad delovnimi procesi in sledenje aktivnostim.
     • Številne banke že uspešno uporabljajo ShakeSpeare® za obvladovanje sredstev, avtomatizacijo internih procesov, upravljanje s skladnostjo in integracijo z zunanjimi podatki.