Projektni vodja visoko tehnoloških IT projektov 

Išče se pogonska sila – Projektni vodja

V skupini ŽEJN krepimo svoje vrste v projektni pisarni. Medse vabimo vodjo projektov, ki bo eden trdnih povezovalnih členov našega podjetja.

Projektni vodja Žejn d.o.o

Želiš voditi različne projekte na ShakeSpeare® SOA platformi (BPM – Business Process Management), ki skupaj s ključnimi finančnimi in zdravstvenimi eksperti definirajo jutrišnji svet? Predstavi se nam, saj ne potrebujemo samo sodelavca, pač pa soustvarjalca, ki bo pomagal pri izboljšanju jutrišnjega dne.

Morda si ravno ti iz pravega testa, da se pridružiš visoko motiviranemu IT timu v mednarodnem podjetju, ki deluje na področju dokumentnega sistema ShakeSpeare®, s katerim dosegamo optimizacijo procesov v različnih poslovnih okoljih.

Tvoji izzivi bodo postali skupne rešitve na področjih:

 • samostojnega ekipnega vodenja,
 • analiziranja poslovnih izzivov naročnika,
 • načrtovanja, razvoja in implementacije rešitev za obstoječe informacijske sisteme,
 • samostojne kompleksne komunikacije s poslovnim skrbnikom naročnika,
 • usklajevanja projektnih okvirov in faz projekta z naročnikom,
 • priprave projektne dokumentacije,
 • preverjanja kakovosti rešitve za naročnika,
 • uvajanje informacijskih rešitev pri naročnikih,
 • podpore, pomoči in izobraževanja uporabnikov.

Prinesi s seboj vse kar znaš, potreboval/a boš:

Dinamično paleto osebnih kompetenc in znanj:

 • zaključeno vsaj VI./1 stopnjo izobrazbe (ekonomske, organizacijske ali tehnične smeri),
 • dobro poznavanje konceptov vodenja kompleksnih IT projektov,
 • tehnične kompetence (poznavanje podatkovnih SQL zbirk ipd.),
 • odlično poznavanje Office orodij,
 • veščine prevzemanja odgovornosti,
 • karizmo vodenja tehnološkega team-a (velikosti team-a so dinamične in odvisne od projektov – od 1 do 10 visokotehnoloških inženirjev in konzultantov na projekt),
 • odlično poznavanje različnih tehnik projektnega vodenja,
 • izoblikovane veščine pogajanj,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • zaželeno poznavanje BPM konceptov.

Ker si se s temi lastnostmi že rodil/a:

 • komunikativnost,
 • pozitivna naravnanost,
 • proaktivnost,
 • sposobnost učinkovitega sodelovanja znotraj tima, s poudarjenim smislom za ekipno delo,
 • iznajdljivost in kreativnost,
 • z veseljem do raziskovanja in učenja,
 • imaš sposobnost abstraktnega razmišljanja,
 • sistematičnost in analitičen način razmišljanja,
 • imaš sposobnost videti celostno sliko,
 • usmerjenost k izpolnitvi cilja,
 • veselja do občasnih poslovnih poti v tujino,
 • visoka motiviranost ter naklonjenost k spoznavanju novih tehnologij in sistemov.

Deli z nami izkušnje, ki si jih nabral/a do sedaj

Iščemo nekoga, ki je po vsaj treh letih izkušenj še vedno entuziast.

Izkoristi, kar ti je ponujeno:

 • vrhunsko tehnološko ekipo s prenosom najbolj “cutting-edge” znanja,
 • delo v mednarodnem okolju,
 • dinamično in razgibano delo,
 • stimulativno plačilo,
 • osebnostna rast,
 • zdravo in pozitivno okolje, ljudje in zgodbe,
 • dinamičen urnik dela,
 • soustvarjanje jutrišnjega dne,
 • zaposlitev za nedoločen čas.


Stopi z nami v stik

Če te zanima sodelovanje, nam pošlji svoj življenjepis in spremno pismo na info@zejn.com.

Deli naprej

Vas zanima več? Želite demo? Imate vprašanje?

Pišite nam. Kontaktirali vas bomo v čim krajšem možnem času.

Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

  Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

   Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

    Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

     FINANCIAL SECTOR

     Digitalisation of processes in the financial sector

     Enter the digital age of banking with ShakeSpeare® Software, an innovative solution designed for modern financial institutions.

     • Instant access to all information speeds up decision-making processes and improves operational efficiency.
     • By automating routine processes, ShakeSpeare® gives you more time for more complex tasks.
     • Accurate preparation of financial documents reduces the potential for errors and improves operational compliance.
     • With a centralised archive and high security standards, it allows you to easily manage your documentation and securely store sensitive financial data.
     • It gives you visibility of your work processes and tracking of activities.
     • Many banks are already successfully using ShakeSpeare® for asset management, internal process automation, compliance management and integration with external data.

     HEALTH CARE

     Digitalisation of healthcare processes

     Step into the future of the healthcare industry with ShakeSpeare® Software, an innovative solution created for modern healthcare facilities.

     • ShakeSpeare® provides a central place to store and manage clinical pathways, allowing easy access to important data.
     • The ability to model and execute clinical pathways delivers structured and efficient processes within healthcare facilities.
     • ShakeSpeare® integrates into your existing systems, including CIS/HIS, LIMS and ERP environments, enabling seamless data flow.
     • ShakeSpeare® is a platform that specialises in the needs of the healthcare sector and supports clinical pathways and registries.
     • It increases the quality of treatments (the solution monitors various configurable indicators).
     • ShakeSpeare® has been tested in various countries and is proving to be a reliable partner in the digitisation of the healthcare sector.
     • Faster distribution of documentation, identification of bottlenecks and other functionalities help you reduce administrative costs.

      

     ShakeSpeare® is a key solution for healthcare institutions looking to improve operational efficiency and increase the quality of care.

     LAW

     Digitalisation of the law firm

     Enter a new era of legal practice with ShakeSpeare® Software, designed specifically for modern lawyers.

     • Intelligent Software for modern legal services developed in collaboration with legal professionals.
     • It gives you instant access to your documents, client data and reports.
     • By automating repetitive processes, your efficiency is increased.
     • You can prepare legal documents much faster and more accurately.
     • A centralised, user-friendly archive for easy management.
     • Security standards and integration with existing systems. Security is key when dealing with sensitive legal data.
     • Benefit from smart search and easy mobile use.
     • Choose transparency and workflow control

      

     ShakeSpeare® is your right hand in modern legal practice, enabling you to manage legal documents efficiently, providing you with security and bringing transparency to your legal office.

     Interested in more? Want a demo? Have a question?

     Write to us. We will contact you as soon as possible.

     PRAVO

     Digitalizacija pravne pisarne

     Vstopite v novo dobo pravne prakse z ShakeSpeare® Software, izdelanim posebej za sodobne pravnike.

     • Inteligentna Programska Oprema za sodobne pravne službe je razvita ob sodelovanju s pravniških strokovnjakov.
     • Omogoča vam takojšen dostop do dokumentov, podatkov vaših stran in poročil.
     • Z avtomatizacijo ponavljajočih postopkov je vaša učinkovitost višja.
     • Omogočena vam je mnogo hitrejša in bolj natančna priprava pravnih dokumentov.
     • Centraliziran, uporabniku prijazen arhiv za enostavno upravljanje.
     • Varnostni standardi in integracija z obstoječimi sistemi. Varnost je ključna, ko obravnavate z občutljivimi pravnimi podatki.
     • Izkoristite pametno iskanje in enostavno mobilno uporabo.
     • Izberite preglednost in nadzor delovnih procesov

     ShakeSpeare® je vaša desna roka v sodobni pravni praksi, ki vam omogoča učinkovito upravljanje s pravnimi dokumenti, vam zagotavlja varnost in prinaša preglednost v vašo pravno pisarno.

     ZDRAVSTVO

     Digitalizacija procesov v zdravstvu

      

     Stopite v prihodnost zdravstvene industrije z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne zdravstvene ustanove.

     • ShakeSpeare® zagotavlja centralno mesto za shranjevanje in upravljanje kliničnih poti, ki omogoča enostaven dostop do pomembnih podatkov.
     • Zmožnost modeliranja in izvajanja kliničnih poti prinaša strukturirane in učinkovite procese znotraj zdravstvenih ustanov.
     • ShakeSpeare® se integrira v vaše obstoječe sisteme, vključno z CIS/HIS, LIMS in ERP okolji, kar omogoča nemoten pretok podatkov.
     • ShakeSpeare® je platforma, ki je specializirana za potrebe zdravstvenega sektorja in podpira klinične poti in registre.
     • Poveča kvaliteto zdravljenj (rešitev spremlja različne nastavljive indikatorje).
     • ShakeSpeare® je preizkušen v različih državah in se izkazuje kot zanesljiv partner v digitalizaciji zdravstvenega sektorja.
     • Hitrejša distribucija dokumentacije, identifikacija ozkih grl in druge funkcionalnosti vam pomagajo zmanjšati administrativne stroške.

     ShakeSpeare® je ključna rešitev za zdravstvene ustanove, ki si želijo izboljšati operativno učinkovitost in povečati kvaliteto zdravstvene oskrbe.

     FINANČNI SEKTOR

     Digitalizacija procesov v finančnem sektorju

     Vstopite v digitalno dobo bančništva z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne finančne institucije.

     • Takojšen dostop do vseh informacij pospešuje odločitvene procese in izboljšuje operativno učinkovitost.
     • Z avtomatizacijo rutinskih postopkov vam ShakeSpeare® omogoči več časa za bolj kompleksna opravila.
     • Natančna priprava finančnih dokumentov zmanjšuje možnost napak ter izboljšuje skladnost poslovanja.
     • S centraliziranim arhivom in visokimi varnostnimi standardi vam omogoča enostavno upravljanje dokumentacije in varno hranjenje občutljivih finančnih podatkov.
     • Prinaša vam preglednost nad delovnimi procesi in sledenje aktivnostim.
     • Številne banke že uspešno uporabljajo ShakeSpeare® za obvladovanje sredstev, avtomatizacijo internih procesov, upravljanje s skladnostjo in integracijo z zunanjimi podatki.